Sáng 11/6/2013, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013).


                       Đ/c Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ
            trao Cờ thi đua xuất sắc cho Sở GD&ĐT dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2012.


            Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất trong tỉnh.


                       Các tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Chính phủ năm 2012

            Tại buổi lễ đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm với các nội dung hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí, tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua rộng khắp tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Các phong trào thi đua đó đã góp phần to lớn cùng toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhiệm vụ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam và tỉnh Hòa Bình.


                                                       Quang cảnh Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời                              
                         kêu gọi thi đua ái quốc và ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013).


              Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương Sở GD&ĐT trong việc tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của Bác Hồ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, thực hiện tốt phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” và tiếp tục “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.

              Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

               Văn Hùng

Sở GDĐT Hòa Bình
29/06/2013

Nội dung khác: