Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ GD&ĐT đã bỏ phiếu và đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 Sở GD&ĐT. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 25 Sở GD&ĐT

  IMG_1379.jpg
PTT, Bộ trưởng trao cờ năm học 2008-2009 cho đ/c Nguyễn Minh Thành Giám đốc Sở

Ngày 9 tháng 7 năm 2010, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ GD&ĐT đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng  ngành.
   Sau khi nghe Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành báo cáo kết quả bình chọn của 7 vùng  thi đua trong cả nước và kết quả đánh giá của các Vụ chức năng Bộ GD&ĐT, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ GD&ĐT đã bỏ phiếu và đề nghị khen thưởng. Cụ thể:
   - Đề nghị chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 Sở GD&ĐT .
   - Tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 15 Sở GD&ĐT .
   - Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 25 Sở GD&ĐT.
   Theo kết quả bỏ phiếu của Hội đồng,  Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua năm học 2009 - 2010.
   Bộ GD&ĐT đã có công văn  triệu tập các Sở GD&ĐT dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội  ngày 29/7/2010.
   Theo chương trình của  Hội nghị tổng kết năm học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Sở GD&ĐT Hòa Bình vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 


   Hồng Mạc


Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011