Tiêu điểm - Sự kiện 21/08/2011

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ GD&ĐT đã bỏ phiếu và đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 Sở GD&ĐT. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 25 Sở GD&ĐT

  IMG_1379.jpg
PTT, Bộ trưởng trao cờ năm học 2008-2009 cho đ/c Nguyễn Minh Thành Giám đốc Sở

Ngày 9 tháng 7 năm 2010, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ GD&ĐT đã họp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng  ngành.
   Sau khi nghe Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành báo cáo kết quả bình chọn của 7 vùng  thi đua trong cả nước và kết quả đánh giá của các Vụ chức năng Bộ GD&ĐT, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ GD&ĐT đã bỏ phiếu và đề nghị khen thưởng. Cụ thể:
   - Đề nghị chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 Sở GD&ĐT .
   - Tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 15 Sở GD&ĐT .
   - Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 25 Sở GD&ĐT.
   Theo kết quả bỏ phiếu của Hội đồng,  Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua năm học 2009 - 2010.
   Bộ GD&ĐT đã có công văn  triệu tập các Sở GD&ĐT dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội  ngày 29/7/2010.
   Theo chương trình của  Hội nghị tổng kết năm học, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ trao Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Sở GD&ĐT Hòa Bình vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. 


   Hồng Mạc

Sở GDĐT Hòa Bình