Trong những năm qua, ngành GD&ĐT đã triển khai thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính. Ngành tập trung cải cách thể chế và thủ tục hành chính. Coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Coi trọng công tác tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

kqcchc 1.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT nghiên cứu tài liệu về Cải cách hành chính

           Hàng năm, ngành tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, Chỉ thị về tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm học mới, Chỉ thị về thực hiện cuộc vận động "Hai không". Việc kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng, góp phần loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý văn bản nhà nước. Chỉ đạo rà soát văn bản hành chính đã ban hành; rà soát hệ thống văn bản của ngành đã phát hành giúp lãnh đạo Sở có những điều chỉnh phù hợp trong việc xây dựng văn bản và điều hành thông qua hệ thống văn bản. Chỉ đạo kịp thời các phòng chức năng thể chế các văn bản quản lý theo thẩm quyền để thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực GD&ĐT. Chỉ đạo việc rà soát, xem xét các loại văn bản đã ban hành còn hiệu lực hoặc kịp thời loại bỏ các văn bản đã hết hiệu lực thi hành; bổ sung, sửa đổi những văn bản không còn phù hợp. Những văn bản sai hình thức, nội dung, thẩm quyền, văn bản đã hết hiệu lực đã được bãi bỏ. Tập trung chỉ đạo việc rà soát các thủ tục hành chính hiện hành trong toàn ngành. Thành lập Tổ công tác Đề án 30 của Sở GD&ĐT về đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân công nhiệm vụ cho từng phòng chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ tiến hành thống kê, rà soát các thủ tục văn bản để có những cải tiến cho phù hợp đảm bảo công việc được thông thoáng và đáp ứng tốt yêu cầu của cán bộ, công chức trong ngành, của học sinh và nhân dân khi đến giao dịch công tác. Toàn ngành đã hoàn thành giai đoạn II- giai đoạn thống kê, rà soát thủ tục hành chính, đang thực hiện nhiệm vụ giai đoạn III. Kết quả, đã thống kê, rà soát được 56 thủ tục hành chính đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng rà soát, trong đó có 19 thủ tục kiến nghị giữ nguyên, 34 thủ tục kiến nghị sửa đổi bổ sung, 3 thủ tục kiến nghị thay thế. Nghiêm túc thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 62,5% (vượt 32,5% so với chỉ tiêu đơn giản hóa của Chính phủ). Thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục, các khoản phí, lệ phí, mẫu hóa các giấy tờ, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, công dân, quy tắc ửng xử, trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, có hòm thư góp ý tại vị trí thuận tiện. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết công việc, đồng thời tạo cơ chế giám sát của tổ chức, công dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện cơ chế “Một cửa” tại cơ quan Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa”. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác Thi đua Khen thưởng; cấp bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chỉnh sửa lại sai sót trong văn bằng, chứng chỉ của học sinh; chuyển trường cho học sinh THPT.  Bố trí 01 phòng làm việc cho bộ phận "Một cửa" và bộ phận tiếp dân ở vị trí thuận tiện cho việc giao dịch với đầy đủ trang thiết bị phục vụ: 01 máy tính, 01 máy in, 01 máy điện thoại, 02 tủ tài liệu, bàn ghế cho nhân viên, bàn ghế cho khách ngồi chờ giao dịch. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của phụ huynh và học sinh, sinh viên được tiến hành nhanh gọn, đúng yêu cầu. Nhìn chung công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt hơn, do các đơn vị, trường học, cán bộ, GV, CNV, học sinh, sinh viên  trong tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở  cơ sở.

kqcchc 2.jpg
Đ/c Bùi Ngọc Dảo - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời phỏng vấn về công tác Cải cách hành chính

          Thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy hành chính từ cơ quan sở đến các đơn vị, nhà trường. Thực hiện tốt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Quyết định của tỉnh. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính tổng thể của Chính phủ, của tỉnh ở các giai đoạn. Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004, Nghị định 13 và 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về phân cấp quản lý Nhà nước về Giáo dục, giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về GD&ĐT trong phạm vi toàn tỉnh. Kiện toàn, sắp xếp các trường, các cơ sở giáo dục và phát triển qui mô trường lớp trên địa bàn theo kế hoạch. Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, nhà trường kiện toàn tổ chức bộ máy các tổ, phòng, khoa tại trường CĐSP, Trung học KTKT đảm bảo tốt công tác đào tạo, công tác dạy và học.  Kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thuộc tỉnh theo qui định của Bộ GD&ĐT và của tỉnh. Hướng dẫn các phòng GD&ĐT tham mưu để UBND huyện, thành phố ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng xây dựng tổ chức, bộ máy Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tinh, gọn,  hoạt động có hiệu quả cao. Thực hiện việc điều động, luân chuyển, trưng tập cán bộ, giáo viên giỏi từ trường lên làm việc tại Sở, phòng GD&ĐT và từ Phòng, Sở về trường. Đảm bảo biên chế cơ quan Sở GD&ĐT từ 56 – 60 cán bộ, chuyên viên; phòng GD&ĐT huyện, thành phố có từ 12 – 15 cán bộ, chuyên viên. Quy hoạch mạng lưới trường học và các cơ sở Giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan theo quy định của Bộ, của Chính phủ. Vận dụng các quy định của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp, Sở GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện qui trình, thủ tục đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm học một cách cụ thể, rõ ràng. Thực hiện việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức với đẩy mạnh công tác tinh giản biên chế, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị và nhà trường. 
          Ngành GD&ĐT đã cố gắng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở một số bộ môn, động viên cán bộ, giáo viên dạy tăng tiết, tăng giờ. Đồng thời, liên kết mở các lớp Đại học với các trường ĐHSP Hà Nội I, Xuân Hoà, Thái Nguyên để đào tạo giáo viên các môn còn thiếu. Mở thêm các mã ngành đào tạo tại trường Cao đẳng Sư phạm, đào tạo Trung học Thư viện và Thiết bị trường học, tách chuyên ngành Cao đẳng Sư phạm Nhạc - Họa thành hai chuyên ngành Âm nhạc và Mĩ thuật hệ đào tạo chính quy và đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; mở thêm các chuyên ngành ngoài sư phạm là Cao đẳng Tin học, Cao đẳng Ngoại ngữ, Cao đẳng Văn hóa Du lịch, Cao đẳng Lao động Xã hội, Cao đẳng Thông tin Thư viện và Chứng chỉ Sư phạm bậc1. 
           Việc tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện đúng theo qui định của Chính phủ; đổi mới trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức được thực hiện công khai, dân chủ thông qua thi tuyển, xét tuyển và định mức cơ cấu công chức trong các đơn vị, nhà trường; gắn tuyển dụng với bố trí, sử dụng, đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo. Công tác tuyển dụng luôn phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, xây dựng Đề án, thực hiện tuyển dụng dân chủ, khách quan, đúng tiêu chuẩn; không có hiện tượng kiện cáo, khiếu nại xảy ra.

kqcchc 4.jpg
Đ/c Trần Mạnh Hà - Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT soạn thảo văn bản về Cải cách thể chế bộ máy

Thực hiện cải cách Tài chính công. Các cơ quan, đơn vị, trường học đã xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ, đề ra các giải pháp thực hành tiết kiệm, bố trí cán bộ công chức hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các trường học, bố trí sắp xếp các nhiệm vụ hợp lý, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức. Thực hiện chế độ quản lý ngân sách Nhà nước đã được đổi mới theo yêu cầu phân cấp trong Luật ngân sách; 100% cơ quan Sở và các đơn vị, trường học chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng tài chính công. Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính theo Thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân để toàn thể cán bộ, nhân dân biết và giám sát kết quả hoạt động tài chính góp phần  ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.
          Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo. Thủ trưởng các đơn vị, trường học là người gương mẫu sử dụng CNTT hàng ngày, là người trực tiếp chỉ đạo CNTT trong phạm vi quản lý của mình, triển khai các biện pháp để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn và quản lý của mình.  Sở GD&ĐT xây dựng Website để khai thác, trao đổi thông tin phục vụ các hoạt động GD&ĐT. Đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc triển khai công nghệ e-Learning, phát triển nội dung thông tin số về giáo dục, phát triển học liệu đa phương tiện; tăng cường giao lưu trao đổi bài soạn qua mạng giữa các giáo viên; xây dựng thư viện bài giảng điện tử cho giáo viên đóng góp; phát huy tích cực tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng Internet nhằm đáp ứng nhu cầu học tập phù hợp với điều kiện của người học.  Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học, cán bộ quản trị mạng, khai thác phần mềm và bảo dưỡng phòng máy tính trong trường học. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học với yêu cầu có trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục được cải thiện, cơ quan Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, các trường học tiếp tục được xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và được trang bị thiết bị, máy móc, phương tiện làm việc tốt hơn.
          Cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

           Nguyễn Hồng Mạc

Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011

Nội dung khác: