Ngày 15/9/2010, Công đoàn Giáo dục Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2009 - 2010; triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn năm học 2010 - 2011.

           Dự và chỉ đạo có Tiến sỹ Hồ Thị Lam Trà - Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Luân - Chánh Văn Phòng Công đoàn giáo dục Việt Nam. Đồng chí Hà Đức Hạnh - Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hòa Bình; đồng chí Đặng Quang Ngàn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, cơ sở; Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố.

HN cong doan 4.jpg
Đ/c Hà Đức Hạnh - Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hòa Bình phát biểu Khai mạc hội nghị

           Năm học 2019 - 2010, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn  giáo dục Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình; Đảng ủy Sở GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Hòa Bình đã vượt lên khó khăn động viên đội ngũ cán bộ công chức, viên chức toàn ngành dành nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt 5 chương trình hoạt động của Công đoàn đề ra.
           Tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lư­ợng hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất nước. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và người lao động. Công đoàn Giáo dục Hoà Bình phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành mới ban hành đến nhà giáo và lao động. Phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động. Tiếp tục cùng với chính quyền đồng cấp tham gia xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo và lao động. Chăm lo đời sống nhà giáo và lao động. Công tác chăm lo đời sống nhà giáo và lao động được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm. Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ giáo viên khó khăn như CĐGD thành phố, CĐGD Lạc Thuỷ, CĐGD Tân Lạc... Công tác bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động. Công tác an toàn vệ sinh lao động được gắn liền với phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", an toàn giao thông, tổ chức tuyên truyền các ngày hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, ngày môi trường thế giới.

HN cong doan 2.jpg
Đ/C: Nguyễn Văn Sử - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hòa Bình
báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ Công đoàn năm học 2010-2011


           Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ "Đổi mới phát triển nâng cao chất l­ượng giáo dục và đào tạo” của ngành. Công tác tuyên truyền giáo dục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học. Công tác chỉ đạo tập trung chủ yếu vào quán triệt tốt chủ đề năm học là “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Hướng dẫn các đơn vị trường học thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Công tác tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho nhà giáo và lao động nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục".  Có nhiều giải pháp tổ chức vận động nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ. Động viên cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi các ngành học, cấp học có nhiều cố gắng tham gia hội thi giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi số tiền 2.800.000đ. Nhiều đơn vị, nhiều cán bộ giáo viên đã tích cực tham gia học tập bồi dưỡng, đào tạo đạt chuẩn và vượt chuẩn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như soạn giáo án điện tử, sử dụng phầm mềm quản lý. Tiêu biểu là thầy giáo Lê Đức Thọ - GV trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã được tặng Bằng Lao động sáng tạo cấp tỉnh. Tham gia xây dựng đổi mới công tác quản lý, xây dựng nội quy, quy chế cơ quan đơn vị. Phối hợp với chính quyền tham gia có hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch cán bộ. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng quy định. Các Công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đổi mới công tác tài chính, nội quy, quy chế cơ quan và quy chế chi tiêu nội bộ một cách công khai, dân chủ, tích cực thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị. 
          Vận động, tổ chức nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tổ chức thực hiện và triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của ngành. 100% đơn vị đã thành lập hoặc kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên viết và ký cam kết thực hiện. Hàng tháng có đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, giáo viên và sơ kết theo quy định.  Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.   Cuộc vận động quyên góp hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.  Đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”:

HN cong doan 1.jpg
Quang cảnh hội nghị

           Đổi mới tổ chức, tăng cư­ờng công tác kiểm tra, nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh. Củng cố, ổn định hệ thống công đoàn các cấp, duy trì sinh hoạt công đoàn cơ sở và tổ công đoàn bộ phận theo quy định. Xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế hoạt động của BCH, UBKT công đoàn, quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp.  Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành, các đơn vị đã tổ chức tốt phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp như thi đua dạy tốt, học tốt, thi tìm hiểu về lịch sử Đảng... Công tác bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm. Các đơn vị ngay từ đầu năm học đều xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Đối với các đơn vị tổ chức Đại hội đều xây dựng chương trình toàn khoá được duyệt của CĐGD Hoà Bình.
           Chủ động và tích cực tham gia hội nhập quốc tế về giáo dục, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của CĐGD các cấp theo đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tích cực tham mưu và chủ động mở rộng mối quan hệ giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các đơn vị trong nước và các nước trong khu vực như Huế, Lâm Đồng, Lào Cai, Singapore và Malaysia. Tham gia Hội nghị Công đoàn Giáo dục các nước ASEAN lần thứ 25 tại Hà Nội.
 
          Ngô Thị Oanh

Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011

Nội dung khác: