Ngày 16/3/2011, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc khóa tập huấn đổi mới biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập đối với 8 bộ môn cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và 304 giáo viên của 38 trường THPT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

tap huan doi moi bien soan de KT nam 20111.jpg
TS. Vũ Đình Chuẩn - Vụ Trưởng vụ GDTrH - Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc lớp tập huấn

           Dự và chỉ đạo khóa tập huấn có TS. Vũ Đình Chuẩn - Vụ Trưởng vụ GDTrH - Bộ GD&ĐT, đồng chí Đỗ Ngọc Hồng - Chuyên viên chính Vụ GDTrH. Dự khai mạc khóa tập huấn còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở cùng các đồng chí Trưởng phó phòng, chuyên viên phòng GDTrH Sở GD&ĐT. 
           Trong quá trình đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới giáo dục phổ thông nói riêng, mục tiêu, nội dung giáo dục đã được đổi mới đáp ứng nhu cầu mới của đất nước. Việc đổi mới phương pháp dạy học được chú trọng và được xem như một khâu đột phá quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục. Đổi mới dạy học yêu cầu hình thức kiểm tra tương xứng với nó để tạo ra động lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Để đáp ứng những mục tiêu mới của giáo dục, việc kiểm tra đánh giá cũng phải đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh nhằm phát triển trí thông minh, sáng tạo của học sinh, khuyến khích vận dụng linh hoạt kiến thức kỹ năng đã học vào những tình huống thực tế, làm bộc lộ những cảm xúc, thái độ của học sinh trước những vấn đề được đặt ra trong cuộc sống. Kiểm tra đánh giá có vai trò quan trọng đối với cả giáo viên và học sinh vì qua kiểm tra đánh giá sẽ giúp cho giáo viên bộ môn, các nhà quản lý giáo dục và bản thân học sinh có những thông tin xác thực để tác động kịp thời nhằm điều chỉnh và bổ sung phương pháp trong quá trình dạy học. 

ThH doi moi bien soan de KT nam 20113.jpg
Quang cảnh Lễ khai mạc khóa tập huấn 

           Tham gia tập huấn, giáo viên các nhà trường được hướng dẫn những nội dung quan trọng trong việc định hướng, đổi mới việc kiểm tra đánh giá học sinh và quy trình biên soạn đề kiểm tra; đồng thời giáo viên cũng được trực tiếp thực hành biên soạn đề kiểm tra với 6 bước: Xác định mục tiêu của đề kiểm tra; xác định hình thức đề kiểm tra; xác định nội dung đề kiểm tra - lập ma trận; biên soạn câu hỏi theo ma trận; xây dựng đáp án và thang điểm và xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra. Ngoài ra, tập huấn cũng cung cấp các kỹ năng giúp giáo viên xây dựng thư viện câu hỏi, bài tập trong quá trình giảng dạy; giúp cán bộ quản lý giáo dục bổ sung thêm những năng lực, kỹ năng, và phương pháp luận trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng như góp phần tích cực trong công tác chỉ đạo  thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học trong các nhà trường. 
           Khóa tập huấn lần này đã giúp các giáo viên và cán bộ chuyên môn tăng cường năng lực và hiệu quả của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; qua đó tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, góp phần tăng cường công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên. 

           Văn Hùng

Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011