Năm học 2011-2012, cùng với GD&ĐT cả nước, Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình thực hiện tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ và sâu sắc Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch và giải pháp phát triển GD&ĐT, góp phần thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”, nhằm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”.

        5 nhiem vu trong tam nam hoc 2011 2012.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT
triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012


          Năm học 2011-2012, toàn ngành GD&ĐT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:
Nhiệm vụ thứ nhất: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục
          Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục” do Bộ GD&ĐT phát dộng. Tổ chức Hội thi “Nét đẹp Nhà giáo”; liên hoan tiếng hát dân ca ngành GD&DT Hòa Bình lần thứ II; hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc các cấp học và toàn ngành. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; kỷ niệm 20 năm thành lập ngành GD&ĐT Hòa Bình và  đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.
         Coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.  Đẩy mạnh các giải pháp để khắc phục hiện tượng học sinh ngồi sai lớp, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012. Chỉ đạo thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2012 ổn định theo giải pháp ba chung. Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở các cấp học, trình độ đào tạo; thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và người học trong toàn ngành; Đẩy mạnh triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Bước đầu triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục trực tuyến tập trung. Nâng cấp Trang Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT thành Cổng thông tin điện tử; khuyến khích các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học xây dựng Website riêng hoạt động có hiệu quả. Triển khai sử dụng phần mềm mã nguồn mở theo Thông tư 08/2010/TT-BGD&ĐT.
Đối với giáo dục mầm non
           Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đạt 42% đối với trẻ độ tuổi nhà trẻ và 97 % trẻ ở độ tuổi mẫu giáo. Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2012.  Đầu tư trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục tối thiểu phục vụ triển khai mở rộng diện thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trong đó ưu tiên cấp đủ cho mỗi lớp mẫu giáo 5 tuổi 1 bộ đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu theo danh mục đã ban hành, sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.  Khuyến khích các địa phương chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên mầm non, đặc biệt là giáo viên mầm non ngoài biên chế. Tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng.
Đối với giáo dục phổ thông
           Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, khắc phục những bất hợp lý theo hướng giảm tải nội dung dạy học. Sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học; mua sắm bổ sung, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, phương tiện nghe nghìn, phòng học bộ môn.  Tiếp tục triển khai tự đánh giá, từng bước triển khai đánh giá ngoài các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. 100% các trường THPT tổ chức dạy học giáo dục Quốc phòng-An ninh theo phân phối chương trình và đánh giá xếp loại học sinh theo quy chế đánh giá, xếp loại hiện hành. Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 đối với các trường tiểu học, THCS đủ điều kiện theo chuẩn, nhất là chuẩn về năng lực của giáo viên; tích cực triển khai Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2011. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII năm 2012 tại tỉnh Cần Thơ.
 Đối với giáo dục thường xuyên
            Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; tập trung củng cố mô hình hoạt động của các TTGDTX, trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên cho các cơ sở giáo dục thường xuyên. Đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người.  Tăng  cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học chương trình GDTX; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương trong dạy và học; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ. Xây dựng và triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011-2020” và Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2011-2020”.
Đối với giáo dục chuyên nghiệp
           Tiếp tục thực hiện tăng quy mô, chất lượng và hiệu quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và các loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp; triển khai thực hiện các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Chỉ đạo các trường rà soát, đổi mới chương trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn năng lực; tiếp tục triển khai công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khải và tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh để chuẩn bị tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN cấp toàn quốc vào năm 2012. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo theo nhu cầu xã hội, tập trung đào tạo theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt; đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực; tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tích cực chuẩn bị nâng cấp  trường CĐSP thành trường Đại học  và nâng cấp trường Trung học Kinh tế kỹ thuật lên trường Cao đẳng.
Nhiệm vụ thứ hai: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục
           Tăng cường phân cấp quản lý và thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT-Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương và các cơ sở giáo dục. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đối với các loại hình giáo dục khác nhau, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 35/QH12 của Quốc hội về đổi mới một số cơ chế tài chính cho GD&ĐT giai đoạn 2009-2014. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường vai trò quản lý và giám sát thu chi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo của Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương. Chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học 2011-2012 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục. Chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường học. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Thực hiện tiết kiện chi thường xuyên, tập trung vốn đầu tư cho những công trình dở dang để hoàn thành đưa vào sử dụng. Triển khai đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
Nhiệm vụ thứ ba: Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
          Triển khai Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành giáo dục. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông, giáo viên thuộc các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình mới về bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị và thư viện về chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp. Tiếp tục công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”.
            Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), chuẩn hiệu trưởng trường trung học; tập huấn Hiệu trưởng trường mầm non, hiệu trưởng trường tiểu học theo chuẩn.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học. Khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài giảng điện tử và tham gia trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện ít nhất một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Thực hiện chương trình phát triển các trường Sư phạm giai đoạn 2011-2020.  
* Nhiệm vụ thứ tư: Quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc
           Tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc nói chung và các trường PT DTNT tỉnh, huyện, liên xã nói riêng. Tham mưu với UBND tỉnh thành lập trường PT DTNT Lạc Thủy. Tiếp tục xây dựng đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú từ năm 2011 đến 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện tốt chính sách đối với học sinh dân tộc. Quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, công tác dạy và học trong trường phổ thông dân tộc nội trú. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/07/2010 quy định việc dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc chế độ cử tuyển học sinh dân tộc vào Đại học, Cao đẳng, công tác tuyển sinh vào các trường PT DTNT huyện, tỉnh theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường PT DTNT theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ở các trường chuyên biệt, ở vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường PT DTNT theo hướng tăng cường chuẩn hóa và chuẩn quốc gia. 100% học sinh các trường PT DTNT có đủ phòng ở nội trú theo hướng an toàn, tiện lợi cho việc sinh hoạt, học tập. Tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ giáo viên và học sinh ở vùng dân tộc, đặc biệt đối với học sinh bán trú. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc ở mầm non, tiểu học; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên vùng dân tộc.
* Nhiệm vụ thứ năm: Phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục
            Tiếp tục đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học và các cơ sở hạ tầng theo hướng chuẩn hóa, xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đầu tư xây dựng, hiện đại hóa hệ thống trường trung học phổ thông chuyên. Tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, củng cố và phát triển mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng thực hiện nhiều chức năng: GDTX-hướng nghiệp-dạy nghề, củng cố Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả. Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng thiết bị dạy học. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em. Tổng kết công tác Xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2006-2010 và xây dựng Đề án Xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2011-2015. Tổ chức Đại hội giáo dục tỉnh Hòa Bình lần thứ III nhiệm kỳ 2011-2016.

           Hồng Mạc

Sở GDĐT Hòa Bình
21/08/2011